czwartek, 14 czerwca 2018

ZWROT PODRĘCZNIKÓW DO 20 CZERWCA 2018


Podręczniki należy zwrócić do biblioteki szkolnej w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2018r. W przypadku przekroczenia terminu podręczniki będą uznane za zagubione i należy uiścić za nie opłatę.


W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.


Nr rachunku: 42 2030 0045 1110 0000 0193 1880


 W treści przelewu należy wpisać : „zwrot za podręcznik…” podając tytuł podręcznika
KLASA 4:
1.            Język polski. Między nami. - 21,90
2.            Matematyka. Matematyka z kluczem cz. 1 -10,95
3.            Matematyka. Matematyka z kluczem cz. 2 -10,95
4.            Przyroda. Tajemnice przyrody. - 21,20
5.            Historia. Historia i społeczeństwo. - 21,20
6.            Muzyka. Lekcja muzyki. - 7,00
7.            Plastyka. Do dzieła! - 7,00
8.            Informatyka. Teraz Bajty- 8,00
9.            Zajęcia techniczne. Jak to działa? - 9,40
10.          Język angielski. BRAINY. McMill- 21,00
KLASA 5:
1.            Język polski. Między nami. Kl.5- 21,90
2.            Matematyka. Matematyka z kluczem cz. 1 kl. 5 -10,95
3.            Matematyka. Matematyka z kluczem cz. 2 kl. 5 -10,95
4.            Przyroda. Tajemnice przyrody. Kl. 5- 21,20
5.            Historia. Historia i społeczeństwo. Kl. 5- 21,20
6.            Muzyka. Lekcja muzyki. Kl.5- 7,30
7.            Plastyka. Do dzieła! kl. 5- 7,30
8.            Zajęcia komputerowe. To lubię. Kl.5- 7,30
9.            Zajęcia techniczne. Jak to działa? Kl. 5- 9,50
10.          Język angielski. Steps Forward 2- 21,00

KLASA 6:
1.            Język polski. Między nami. - 21,90
2.            Matematyka. Matematyka z kluczem -21,90
3.            Przyroda. Tajemnice przyrody. - 21,20
5.            Historia. Historia i społeczeństwo. Kl. 5- 21,20
6.            Muzyka. Lekcja muzyki. - 7,00
7.            Plastyka. Do dzieła! kl. 5- 7,00
8.            Zajęcia komputerowe. To lubię.- 8,00
9.            Zajęcia techniczne. Jak to działa- 9,40
10.          Język angielski. Steps Forward 3- 21,00

KLASA 7:
1.            Język polski. Między nami. – 25,00
2.            Matematyka. Matematyka z kluczem – 25,20
3.            Biologia. Puls życia – 25,00
4.            Historia. Wczoraj i dziś. -24,50
5.          Chemia – 25,00
6.            Muzyka. Lekcja muzyki.- 9,00
7.            Plastyka. Do dzieła!- 9,00
8.            Informatyka. Teraz Bajty- 10,00
9.            Fizyka. Spotkania z fizyką – 23,00
10.          Język angielski. All Clear . McMill 3- 23,40
11.        Geografia. Planeta Nowa - 25,00
12.        Język niemiecki . Das ist deutch.- 23,40


klasa 3:                                                                                                                               
Język angielski. Podręcznik- 24,75
za każdą część podręcznika- 2,35

klasa 2:
Język angielski. Podręcznik- 24,75
za każdą część podręcznika- 4,21

klasa 1:
Język angielski. Podręcznik- 19,25
za każdą część podręcznika- 11,00


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz